Petitie tegen reclamebelasting

Wij, de ondernemers van Kwaliteit uit Hoogkerk, en alle betrokken inwoners en ondernemers in Groningen, spreken ons krachtig uit tegen het voorgestelde idee van de gemeente Groningen om reclamebelasting in te voeren. Dit ongerechtvaardigde voorstel vereist dat wij betalen voor het weergeven van onze bedrijfsnaam op onze gebouwen en in etalages. De voorgestelde reclamebelasting zal niet alleen een financiële last voor ons vormen, maar zal ook schadelijke gevolgen hebben voor diverse sectoren in onze stad.

Ons verzet tegen deze reclamebelasting gaat verder dan de ondernemersgemeenschap; het betreft ook ziekenhuizen, sportverenigingen, culturele instellingen, voedselbanken en kerken enz. Deze organisaties spelen een cruciale rol in onze gemeenschap en worden eveneens getroffen door deze ondoordachte voorgenomen belastingmaatregel. De financiële druk die dit met zich meebrengt, kan hun vermogen om diensten te verlenen en de stad te verrijken ernstig beperken.

In plaats van belemmeringen op te werpen voor onze lokale bedrijven en instellingen, zouden we moeten streven naar een bloeiende lokale economie en een stad Groningen die voor iedereen aantrekkelijk is. Deze voorgestelde reclamebelasting staat haaks op dat doel. Wij willen een gemeenschap waarin bedrijven kunnen gedijen, waarin kunst en cultuur kunnen floreren, waarin ziekenhuizen de zorg kunnen bieden die nodig is, en waarin sportverenigingen onze jeugd kunnen inspireren.

Wij nodigen iedereen die deze waarden deelt uit om onze petitie te ondertekenen en zich bij ons verzet tegen de invoering van reclamebelasting in Groningen aan te sluiten. Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze stad een plek blijft waar innovatie en groei worden aangemoedigd, en waarin we een gemeenschap kunnen opbouwen waarin een ieder kan gedijen. Laten we ons verenigen in deze strijd voor een beter Groningen voor ons allemaal.

Teken hier de petitie